Wat we kosten

Transparant en flexibel

Omdat we onafhankelijk zijn en ons werk ‘maatwerk’ is – geen project en geen opdrachtgever zijn gelijk- willen we ook transparant en flexibel zijn in de manier waarop we onze diensten factureren.

We bieden onze opdrachtgevers twee mogelijkheden:

  • We werken op uurbasis, tegen een van tevoren vastgesteld uurtarief. Uiteraard maken we van te voren wel een inschatting van het aantal te besteden uren en we houden deze uren keurig bij. Meestal klopt deze inschatting aardig. Deze uren factureren we per maand aan onze opdrachtgever. Zodra het er op lijkt dat we – door onvoorziene omstandigheden - dit aantal uren toch gaan overschrijden, nemen we eerst contact op met onze opdrachtgever alvorens we verder werken.

  • We nemen één fase of verschillende fases aan voor een vaste prijs, omgeacht het aantal uren dat er uiteindelijk is besteed. We spreken duidelijk af met onze opdrachtgever wat we doen in (w)elke fase en na afronding van die fase factureren we het afgesproken bedrag.

Na de eerste kennismaking maken wij een duidelijke offerte met daarin de kosten voor de begeleiding in de verschillende fases zijn opgenomen.