Hoe we werken

The Conceptuals kan de opdrachtgever gedurende een verbouwing van begin tot eind begeleiden.

Het begin

Allereerst gaan wij met de opdrachtgever om de tafel om te inventariseren wat de eisen zijn en wat de wensen, en welke prioriteit daarin is aan te geven. We bespreken een aantal 'vaste' gegevens, zijn er bijvoorbeeld dragende muren, schoorstenen of rioleringen, waar we rekening mee moeten houden. Op basis daarvan wordt een aantal plattegronden voor een mogelijke indeling gemaakt. In samenspraak en al brainstormend komen we dan tot een gewenste indeling van de ruimte. Deze is dan uitgangspunt in het verdere proces.

Aan de slag

Zodra we weten wat de indeling gaat worden, en dus weten waar welke functies in de toekomstige indeling zijn gesitueerd, kunnen we beginnen met een werkomschrijving. Daar waar nodig zal een bouwkundige of architect nog in het proces worden betrokken, afhankelijk van de complexiteit van de herinrichting. Dit is nodig wanneer er sprake is van bouwkundige ingrepen. Met de werkbeschrijving kunnen offertes bij aannemers aangevraagd worden. De werkbeschrijving is zodanig opgesteld dat offerets gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn. Op basis hiervan maken we ook een begroting.

Interieurvormgeving

Tegelijkertijd kunnen we aan de slag met het interieurontwerp. Samen met de opdrachtgever inventariseert de The Conceptuals welke sfeer de opdrachtgever aanspreekt en met moodboards wordt dit uitgewerkt. Behalve de sfeer komen nu ook kleuren en materialen aan de orde en zo werken we toe naar een totaalontwerp.
The Conceptuals hecht er veel waarde aan dit samen met de opdrachtgever te doen. Het is een gezamenlijk proces, waardoor het uiteindelijk ook echt een 'thuis' wordt voor de opdrachtgever en geen showroom die uiteindelijk niet bij de opdrachtgever past. Wel bekijken wij de ruimte vaak vanuit een andere invalshoek, waardoor we vaak met een heel ander voorstel komen dan de opdrachtgever zich van te voren had voorgesteld.
Op basis van het inrichtingsontwerp kunnen we samen meubels kopen en/of laten maken. The Conceptuals kan ook meubels leveren van een aantal groothandels.

De verbouwing

Tijdens de verbouwing voert The Conceptuals de regie, bewaakt het budget en de deadlines.